Walk to Quality is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39098478.